สมาชิกหมายเลข 1158799 http://jkn.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=16-11-2016&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=16-11-2016&group=2&gblog=5 http://jkn.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างความเจริญก้าวหน้าในองค์กร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=16-11-2016&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=16-11-2016&group=2&gblog=5 Wed, 16 Nov 2016 22:44:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=07-11-2016&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=07-11-2016&group=2&gblog=4 http://jkn.bloggang.com/rss <![CDATA[Corporate DNA ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=07-11-2016&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=07-11-2016&group=2&gblog=4 Mon, 07 Nov 2016 22:25:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=21-05-2015&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=21-05-2015&group=2&gblog=3 http://jkn.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์กรแห่งการเรียนรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=21-05-2015&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=21-05-2015&group=2&gblog=3 Thu, 21 May 2015 23:57:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=21-05-2015&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=21-05-2015&group=2&gblog=2 http://jkn.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบแผนความคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=21-05-2015&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=21-05-2015&group=2&gblog=2 Thu, 21 May 2015 22:22:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=18-05-2015&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=18-05-2015&group=2&gblog=1 http://jkn.bloggang.com/rss <![CDATA[การคิดเชิงระบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=18-05-2015&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=18-05-2015&group=2&gblog=1 Mon, 18 May 2015 0:55:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=07-10-2015&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=07-10-2015&group=1&gblog=6 http://jkn.bloggang.com/rss <![CDATA[บทบาทหน้าที่ที่สำคัญขององค์กรตรวจสอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=07-10-2015&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=07-10-2015&group=1&gblog=6 Wed, 07 Oct 2015 10:05:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=17-05-2015&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=17-05-2015&group=1&gblog=5 http://jkn.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่านิยมสร้างสรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=17-05-2015&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=17-05-2015&group=1&gblog=5 Sun, 17 May 2015 12:19:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=16-05-2015&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=16-05-2015&group=1&gblog=4 http://jkn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=16-05-2015&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=16-05-2015&group=1&gblog=4 Sat, 16 May 2015 21:29:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=15-05-2015&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=15-05-2015&group=1&gblog=3 http://jkn.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักธรรมาภิบาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=15-05-2015&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=15-05-2015&group=1&gblog=3 Fri, 15 May 2015 23:28:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=15-05-2015&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=15-05-2015&group=1&gblog=2 http://jkn.bloggang.com/rss <![CDATA[อำนาจอธิปไตย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=15-05-2015&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=15-05-2015&group=1&gblog=2 Fri, 15 May 2015 12:14:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=14-05-2015&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=14-05-2015&group=1&gblog=1 http://jkn.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์กรตรวจสอบภาครัฐ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=14-05-2015&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jkn&month=14-05-2015&group=1&gblog=1 Thu, 14 May 2015 15:59:54 +0700